четвер, 26 квітня 2012 р.

Засідання круглого столу "Біль і тривоги Чорнобиля"

Сьогодні, об 11 годині в приміщенні Народного дому, відбулося засідання круглого столу "Біль і тривоги Чорнобиля" приуроченого до 26 роковини Чорнобильської катастрофи. В ньому взяли участь представники органів влади, ветерани-чорнобильці, журналісти, лікарі, методисти відділу культури, бібліотекарі, члени громадських організацій, та всі небайдужі до всенародної трагедії. У бібліотеці розгорнута книжкова виставка "Це гірке слово "Чорнобиль"".

Короткий відеозвіт  прогляньте тут:
Фоторепортаж  дивіться нижче:
                                                                             Методист Марія Литвин

середа, 25 квітня 2012 р.

Зразок віртуальної книжкової виставки


До Всесвітнього дня книги й авторського права 23 квітня Буська ЦБС демонструє віртуальну книжкову виставку з однією дитячою книжкою

 
Лущевська Оксана. Золоте колесо року. Збірка оповідань. Передм. М.
Павленко. 2011, 104 с.
Серія «Лауреати «Смолоскипа».
ISBN 978-966-2164-36-7
«Золоте колесо року» — збірка оповідань і казок, присвячених народному святковому циклу. Він охоплює як великі християнські свята — Різдво, Благовіщення, Великдень, Спаса, Покрова, — так і менш відомі, наприклад Теплого Олекси, «коли риба-щука лід розбиває — зиму проганяє». Від інших видань на подібну тематику книжка від­різняється тим, що її героями є сучасні діти, котрі, як і читачі, мешкають здебільшого у великих містах. Видання розраховане на дітей молодшого шкільного віку. Воно стане в пригоді на уроках з народознавста та християнської етики.

Презентацію книги прослухайте тут:Цю книгу можна знайти в Буській районній дитячій бібліотеці.

А так виглядає віртуальна книжкова виставка у Національній парламентській бібліотеці України

 
                   
Бентли, Лайонел. Право интеллектуальной собственности : Авторское право / Л.Бентли, Б.Шерман ; [Пер. с англ. В.Л.Вольфсона] ; Ассоц. юрид. центр. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 533 с.
Шифр зберігання в НПБ України:
Б319481
Книга представляет собой перевод первой части фундаментального курса Лайонела Бентли и Брэда Шермана “Право интеллектуальной собственности”.
И Лайонел Бентли, преподающий право в Кинге колледж (Лондон, Великобритания), и Брэд Шерман, работающий в Университете Гриффита (Брисбен, Австралия), широко известны в мире как специалисты в области права интеллектуальной собственности.
Предлагаемый российскому читателю курс «Право интеллектуальной собственности» основан на реалиях общего права Великобритании и Содружества и состоит из четырех частей. В первой части, посвященной авторскому праву, исследуются проблемы понятия и источников авторского права, объектов авторского права и критериев их охраноспособности, содержания и ограничений авторских прав
В последующих частях курса, которые будут изданы в течение 2004-2005 гг. рассматриваются проблемы патентного права, торговых знаков и недобросовестной конкуренции с их использованием, интеллектуальной собственности на произведения дизайна, а также вопросы конфиденциальной информации.
Книга будет интересна студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов, научным работникам, патентоведам, адвокатам и другим практикующим юристам, специалистам в области средств массовой информации и издательского дела, сотрудникам правоохранительных органов, а также всем интересующимся вопросами права интеллектуальной собственности.
Близнец, Иван Анатольевич. Авторское право и смежные права : учебник / И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев ; под ред. И. А. Близнеца. – М. : Проспект, 2011. – 416 с.
Шифр зберігання в НПБ України:
Б334183
Учебник опирается на радикально обновленное российское законодательство в области авторского права, новый этап в развитии которого связан с частью IV ГК РФ, вступившей в силу 1 января 2008 года.
В учебнике последовательно рассматривается система правовой охраны авторских и смежных прав: их место в структуре правового регулирования интеллектуальной собственности, особенности законодательства об авторском праве и смежных правах, основные понятия, особенности возникновения, изменения и прекращения авторских и смежных прав, их содержание, сроки правовой охраны, исключения из прав, система договоров, применяемых в авторско-правовой сфере, особенности перехода и охраны авторских прав в отдельных случаях, система коллективного управления авторскими и смежными правами, вопросы защиты авторских и смежных прав, гражданская, административная и уголовная ответственность за их нарушения.
Особое внимание уделено актам международного права, действующим в сфере авторского права и смежных прав.
Для студентов и всех лиц, работа которых связана с возникновением, приобретением, передачей авторских и смежных прав, использованием произведений литературы, науки или искусства, фонограмм, телевизионных или радиопередач, баз данных и компьютерных программ.
Бошицький, Юрій Ладиславович. Право інтелектуальної власності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.Л.Бошицький ; Київ. ун-т права НАН України. – К. : Логос, 2007. – 484, [1] с.
Шифр зберігання в НПБ України:
А668278
В навчальному посібнику комплексно викладено теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності, основні положення чинного національного та міжнародного законодавства в цій галузі, історія їх становлення. Дається правова характеристика широкого кола об'єктів інтелектуальної власності, особистих немайнових і майнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності, способів їх правового захисту.
Для студентів та викладачів юридичних навчальних закладів, юристів-практиків.
Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. – К. : Вид. дім “Ін Юре”, 2004. – 26 с.
Шифр зберігання в НПБ України:
А642716
Дане видання презентує офіційний текст Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року.
Гапотій, Віктор Дмитрович. Захист права інтелектуальної власності в Україні : навч. посіб. / В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. – Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2011. – 359 с.
Шифр зберігання в НПБ України:
А710796
У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та розглянуто важливі питання охорони права інтелектуальної власності в Україні в період незалежної держави.
Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання із захисту авторського права та суміжних прав, охорони промислової власності та безпатентних засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, способам та методам охорони інших (нетрадиційних) об'єктів права інтелектуальної власності. Оволодіти формами та методами захисту права інтелектуальної власності та оволодіти знаннями міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів неюридичних спеціальностей та всіх, хто цікавиться питаннями охорони об’єктів права інтелектуальної власності.
Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування : практ. посіб. / [Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О. та ін.]. – К. : К.І.С., 2007. – 448 с.
Шифр зберігання в НПБ України:
В57576
Практичний посібник містить інформацію про основні інституції, що стосуються прав інтелектуальної власності, а також на доступному рівні висвітлює організаційно-правові засоби захисту прав інтелектуальної власності, які застосовуються в разі їх порушення за нормами національного та міжнародного законодавства.
Посібник розрахований на широке коло читачів: юристів, викладачів, науковців, студентів, а також підприємців, винахідників, творців, зацікавлених у забезпечення правової охорони результатів своєї творчої діяльності.
Коноваленко, Володимир Володимирович. Авторське право у видавничій справі : практ. посіб. для авт., редакторів, видавців / Володимир Коноваленко. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2010. – 318 с.
Шифр зберігання в НПБ України:
А702799
У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських, прав. Наявність великої кількості ілюстрацій у вигляді схем і таблиць робить книгу доступною читачам з будь-яким рівнем знань у галузі авторського права.
З цього видання автори дізнаються, як отримати максимальний дохід від використання творів, редактори навчаться робити юридичне “очищення” творів від прав третіх осіб, а видавці зможуть уникнути збитків і розорення.
Книга насичена прикладами з судової практики, знання якої дасть змогу авторам і видавцям організувати ефективний захист авторських прав.
Для авторів, редакторів, видавців та усіх, хто цікавиться видавничою справою.
Пастухов, Олександр Миколайович. Авторське право в Інтернеті : [Навч. посіб.] / [Відп. ред. О.А.Підопригора] ; Акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – К. : Школа, 2004. – 142, [1] с.
Шифр зберігання в НПБ України:
А635987
У праці досліджуються авторсько-правові аспекти функціонування Інтернету. Визначається, які з матеріалів, доступних в Інтернеті, підлягають охороні за авторським правом. Розглядаються особливості правової охорони окремих категорій розміщених в Інтернеті творів. Висвітлюється зміст та обсяг авторських прав у контексті Інтернету, а також основні способи захисту цих прав. Обґрунтовується необхідність урахування технологічних, соціокультурних та економічних чинників при виборі оптимальної моделі функціонування Інтернету з точку зору дотримання авторських прав.
Проводиться порівняльний аналіз положень правових актів та судових рішень у сфері авторського права України, Росії, США та ЄС, а також норм, що містяться у відповідних міжнародно-правових актах. Вносяться пропозиції з удосконалення законодавства України, яке стосується охорони авторських прав на розміщені в Інтернеті твори.
Понікаров, Валерій Дмитрович. Авторські права та інтелектуальна власність : Конспект лекцій / Понікаров В.Д., Славінська О.М., Єрмоленко О.О. ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006– 99 с.
Шифр зберігання в НПБ України:
А661450
Розглянуто систему інтелектуальної власності в Україні, досліджені об’єкти та суб’єкти права промислової власності, проаналізовані особливості авторського та патентного права в нашій державі. Особливу увагу в роботі приділено юридичним засобам охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
Штефан, Олена Олександрівна. Авторське право і суміжні права у рекламі / О. О. Штефан, А. С. Штефан ; Акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – К. : Лазурит-Поліграф, 2009. – 144 с.
Шифр зберігання в НПБ України:
А692053
Дана монографія присвячена питанням авторського права та суміжних прав у рекламі. Предметом дослідження є правові проблеми реалізації авторського права та суміжних прав у рекламній діяльності, включаючи її створення та використання.
Безпосередньо розглядаються: умови отримання рекламою авторсько-правової охорони як твору; правовий режим охорони реклами як твору, а також використання охоронюваних творів у рекламі; засоби і механізми захисту об'єктів авторського права та суміжних прав.
Монографічне дослідження розраховане на студентів, викладачів, юристів-практиків, рекламодавців та інших осіб, яких цікавить питання взаємодії авторського права й суміжних прав та реклами
 
Матеріал підготувала Литвин Марія, інженер-бібліотекар Буської ЦБС
(використана методика з семінару в ЛОУНБ 1 квітня 2012 року)

вівторок, 3 квітня 2012 р.

Безперервна освіта в дії

Цими днями минає два роки з тих пір, як я закінчила дистанційні курси в Інституті післядипломної освіти при Державній Академії керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю "Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів".
Навчання, яке тривало з 01 лютого 2010 до 31 березня 2010 року, вимагало застосування інтернет-технологій і тому мені, як працівнику Інтернет-центру Буської ЦРБ, принесло чимало захоплюючих моментів. Тоді, пригадую, навчилася користуватись офісною програмою POWER POINT. Після закінчення навчання отримала СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації (див. на знімок):

За приємним збігом обставин, ніби стверджуючи  концепцію неперервності освіти, саме в ці дні надійшло запрошення тепер вже на очне навчання на 2 квітня 2012 року у Регіональний тренінговий центр Львівської обласної універсальної бібліотеки. То був майстер-клас "Віртуальна книжкова виставка" для бібліотечних працівників згідно річного плану, затвердженого Міжнародною радою наукових досліджень та обмінів (IREX).
Тут у невеликому колективі бібліотекарів Львівщини (дивись на знімках нище) під керівництвом досвідченого координатора Олени Василівни Шматько ми успішно оволоділи іншою цікавою програмою WINDOWS MOWIE MAKER. Тож, сподіваюсь, на цьому блозі незабаром з'являться віртуальні виставки цікавих видань. А в цьому допоможе нам книга "Віртуальна "реальність"публічних бібліотек", яку всі учасники привезли зі Львова додому.

                                                                       Інженер-бібліотекар Марія Литвин