неділя, 23 червня 2024 р.

Цифрограм для бібліотечних працівників вже доступний на Дія.Освіта.

 


«Бібліотеки — простори для навчання впродовж життя. 

Тут можна вибрати як нову книгу, так і новий освітній серіал на платформі Дія.Освіта. Співпраця з Українською бібліотечною асоціацією дала змогу створити хаби цифрової освіти. Ми створили рамку цифрової компетентності для бібліотекарів, щоб покращити їхні цифрові навички та взаємодію з користувачами», — Валерія Іонан,заступник Міністра цифрової трансформації з питань Євроінтеграції. «Працівники бібліотек та хабів цифрової освіти роблять неоціненний внесок у розвиток цифрової грамотності у країні, адже саме вони допомагають українцям опанувати нові технології та розвивають їхні цифрові навички. Тому важливо, щоб бібліотекарі мали сучасні цифрові компетентності та можливості, щоб їх розвивати. Рамка цифрової компетентності та Цифрограм допоможуть бібліотечним працівникам у цьому, адже предметно підкажуть, які саме знання треба підсилити, щоб бути ще ефективнішими у своїй роботі. Раді підтримувати розвиток цифрової освіти в Україні», — Постійний представник UNDP в Україні Яко Сільє. Цифрова компетентність та тест Цифрограм для бібліотечних працівників вже доступні на Дія.Освіта. Впровадження нових інструментів для бібліотечних працівників допоможе підвищити їхню кваліфікацію та ефективніше працювати з потребами сучасних користувачів. Завдяки цим інструментам бібліотеки будуть краще підготовлені до підтримки спільнот у навчанні цифрової грамотності та використанні цифрових ресурсів, що сприятиме розвитку цифрового суспільства.упник Міністра цифрової трансформації з питань Євроінтеграції.

Бібліотекарі з високим рівнем цифрової компетентності можуть
ефективніше допомагати користувачам і навіть розробляти та
впроваджувати інноваційні послуги 

Сьогодення демонструє щораз вищу цифрову обізнаність
користувачів бібліотек, задля яких працюють бібліотекарі.


«Високий рівень володіння цифровими навичками для сучасного бібліотекаря є життєво необхідним. Ідеться і про використання загальних цифрових інструментів, наприклад, для створення контенту чи проведення навчання з цифрової грамотності, і про впровадження та застосування спеціальних бібліотечних програм та сервісів, і про використання цифрових інструментів для організації нових послуг та виконання управлінських завдань. Рамка цифрових компетентностей та Цифрограм для бібліотекарів допоможуть кожному бібліотекарю краще зорієнтуватися й правильно побудувати індивідуальну освітню траєкторію вдосконалення цифрових навичок», — Оксана Бруй, президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація, заступниця генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Рамка цифрових компетентностей для бібліотекарів

Цифрова компетентність бібліотекаря — це здатність ефективно виконувати професійні обов’язки з використанням цифрових інструментів та ресурсів. Рамка допоможе бібліотекарям оцінити рівень цифрової компетентності, виявити прогалини в знаннях та визначити сфери, які потребують покращення.

Рамка охоплює 5 сфер цифрових компетентностей, які містять 25 компетентностей і 3 рівні володіння.

Пошук та робота з інформацією
— здатність знаходити, оцінювати та ефективно використовувати цифрові ресурси, зокрема онлайн-каталоги та бази даних.

Цифрова комунікація та співпраця
— навички використання цифрових інструментів для комунікації з користувачами та колегами, організація онлайн-заходів.

Створення та управління цифровим контентом
— здатність розробляти, створювати та управляти цифровими продуктами та ресурсами, зокрема вебсайтами й соціальними мережами.

Безпека та захист даних
— знання правил захисту особистих даних користувачів та кібербезпеки, захист бібліотечних систем і ресурсів.

Інновації та цифрове лідерство
— навички використання новітніх технологій для виконання професійних завдань та впровадження інновацій у бібліотечну діяльність.

За основу взято європейську концептуально-еталонну модель цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.2:1 The Digital Competence Framework for Citizens.


Цифрограм для бібліотекарів

Цифрограм для бібліотекарів — це зручний інструмент для виявлення сильних сторін та прогалин у володінні професійними цифровими навичками у сфері бібліотечних послуг. Тест допоможе оцінити рівень цифрових знань та навичок, визначити сфери, що потребують покращення, та планувати подальший професійний розвиток.

Ознайомитися з інструментами можна за посиланнями:
 

Рамка цифрових компетентностей для бібліотекарів: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/1/9777-ramka_dla_bibliotekariv.pdf 

 

Цифрограм для бібліотекарів: https://osvita.diia.gov.ua/digigram-test/digigram-for-librarians

Проєкт із розробки рамки цифрових компетентностей та Цифрограму для бібліотекарів реалізувало Міністерство цифрової трансформації у співпраці з Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні в межах «Проєкту підтримки Дія» за фінансування Швеції, а також Українською бібліотечною асоціацією.

Загальні цифрові знання та навички необхідні кожному бібліотечному працівнику. Бібліотечні працівники
повинні постійно навчатися й розвиватися в цьому напрямі, щоб
забезпечити ефективне надання послуг у цифровому
суспільстві. Покращуємо цифрову грамотність !

 

Цей матеріал підготував  БібліоХаб, ГІЦ (Громадсько інформаційний центр) спільно з ГО "ІРЦМБ" (ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ "ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР МІСТА БУСЬК") та ПЄІ (Пункт Європейської інформації) при Інтернет-центрі Буської бібліотеки посилаючись наhttps://mail.ukr.net/desktop#readmsg/17188804152108053232/f0

 

p.s.

 У День СВЯТОЇ ТРІЙЦІ (згідно з юліанським календарем) за 52 хвилини (включаючи обід) пройшла тестування на національній онлайн-платформі Дія.Освіта. Міністерства цифрової трансформації, інженер-бібліотекар КЗ Буська міська публічна бібліотека, Марія Литвин й отримала сертифікат
 Професійна цифрова комунікація і співпраця 

 Професійна цифрова комунікація і співпраця є ключовою сферою, яка підкреслює значення ефективного використання цифрових інструментів бібліотекарем для ведення онлайн- діалогу, обміну інформацією, ідентифікації потреб користувачів та інтеграції різноманітних цифрових інструментів у процесах проєктування та управління проєктами. Важливим є вміння підготувати спеціальні повідомлення, як-от пресрелізи та пострелізи, а також забезпечити їх чіткість і привабливість для медіа. Ефективна комунікація із журналістами, що вимагає розуміння цінності та релевантності, може сприяти широкому висвітленню подій та проєктів бібліотеки. Водночас не менш важливою є внутрішня комунікація з колегами та партнерами для координації спільних зусиль. У цій сфері бібліотекар виконує роль інформаційного моста, що з’єднує різні групи зацікавлених осіб, а також підкреслює важливість адаптації до мінливого цифрового світу.

Цифрова освіта та навчання — це сфера, яка відображає роль бібліотечного працівника як провідника у сфері освіти та розвитку цифрових навичок. Вона охоплює розуміння й застосування цифрових інструментів для навчання, вміння розробляти та проводити освітні програми, а також забезпечення доступу до якісних цифрових ресурсів для самоосвіти користувачів. Бібліотекарі повинні вміти використовувати цифрові платформи для дистанційного навчання, розуміти методики ефективного онлайн-викладання, а також сприяти розвитку інформаційної грамотності серед користувачів. Ця сфера також охоплює знання про концепції відкритого доступу, електронних освітніх ресурсів та підтримку навчального процесу через цифрові технології. Отже, бібліотекар відіграє важливу роль у розвитку освітнього середовища та підвищенні цифрової компетентності в суспільстві.