середа, 30 вересня 2020 р.

Всеукраїнський день бібліотек 2020 онлайн

 30 вересня 2020 року, всі українські бібліотеки відзначають  професійне свято. Сьогодні в цілому світі панує пандемія COVID-19, яка докорінно змінили життя бібліотекарів та користувачів. Життя бібліотек під час карантину набуло нової якості.

Інтернет-центр Буської бібліотеки швидко адаптувався і зробив свого роду квантовий стрибок у нові правила соціальної практики. Пройшовши всі етапи емоційного реагування на зміни, а це компроміс та депресія, швидко сприйняв ситуацію та усвідомив виклики. Визначив найважливіше з'ясувавши, які навички, знання та завдання можуть допомогти якісно виконувати роботу дистанційно, здійснив ревізію можливостей та наявних трудових, технологічних і технічних ресурсів.

З днем бібліотек вітає бібліотекарів Бущини підприємець

Особлива увага творцям онлайн бібліотеки Буської громади 



 У день відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, Інтернет-центр презентує новий віртуальний сервіс, а це ОНЛАЙН  БІБЛІОТЕКА  БУСЬКОЇ  ГРОМАДИ.



Фундатором якої є відомий краєзнавець, літописець, перекладач, невтомний представник гайдамацького роду, одержимий духом Холодного Яру - Михайло Зозуля. Розробником бібліотекар-інженер Інтернет-центру Буської бібліотеки Богдан Литвин.

Одним з перших ініціаторів створення віртуальної бібліотеки є кразнавець-дослідник Тарас Дишкант 

Отож, завдяки цим ентузіастам, користувачі мають змогу під час коронавірусної пандемії у віддаленому режимі вдень і вночі читати онлайн. Сьогодні бібліотека всюди, перейшовши в режим онлайн-трансляцій, вона іде в народ.


Редколегія блогу.

 

Читайте також:

Бібліотечна онлайн - вікторина до Всеукраїнського Дня бібліотек  

Бібліотечна онлайн-вікторина на етапі тестування

Онлайн-вікторина "Моє рідне місто" нагородження  






вівторок, 29 вересня 2020 р.

Підсумки онлайн перемог до Всеукраїнського дня бібліотек 2020

 Інтернет-центр Буської бібдіотеки підводить підсумки  перемог дистанційно під час карантину.



 Ці призи за перемогу в Літній вікторині Посольства США в Україні.

керівник Інтернет-центру Буської бібліотеки Богдан Литвин
Bogdan Lytvyn
здобув працюючи дистанційно. 


 

 Сьогодні за допомогою "Укрпошти" , подолавши дистанцію Київ-Буськ, вони опинились в його віддаленому зеленому офісі. Зазначимо, що сам офіс був премійований у червні призом у конкурсі в межах Тижня сталої енергії у ЄС

 Читайте також



Редколегія блогу



 


 

неділя, 27 вересня 2020 р.

Участь в міжнародній онлайновій конференції Occupy Library

На запрошення ВГО Українська бібліотечна асоціація, методист Марія Литвин, брала участь в міжнародній онлайновій конференції Occupy Library 2020, що тривала з  22 – 25 вересня 2020 р.
Occupy Library ® 2020 – це незалежний захід, організований Progress Foundation (Румунія) за підтримки Next Library®, у співпраці з Наглядовим комітетом Occupy Library, у партнерстві з Національною бібліотекою Румунії та Goethe-Institut, партнерами та спонсорами конференції.
Occupy Library об'єднує інноваційні ідеї, що впроваджуються в бібліотеках Центральної, Східної Європи, Чорноморського, Кавказького та Каспійського регіонів. Конференція створила віртуальний простір для обміну прогресивним досвідом та підтримала найкращі ідеї як зробити бібліотеки більш залученими у своїх спільнотах.
Веб-сайт конференції: https://occupylibrary.net/
Конференція проходила англійською мовою.
 
 Welcome to Occupy Library 2020 - the online edition
 
Методист Марія Литвин попередньо надіслала доповідь англійською мовою. Її іноваційний досвід визнано прогресивним та зацікавив колег бібліотекарів інших країн. 
 
 
About the use of local lore in the process of teaching European Studies (experience of the LEAPInternet Center and the European Information Point of the Ivan Kotlyarevsky Busk CRB)
By operating within the framework of Projects on Organizing Library Access to the Internet (Soros Foundation, 1998-2000) and Internet for Readers of Public Libraries (LEAP) (US Embassy in Ukraine, 2001-2010), the Busk Library Internet Center has helped the local community quickly integrated into the open society and achieved significant results in teaching Americanism.
In the mid-2000s, following the accession of a number of Eastern European countries to the EU in the border regions of Ukraine that did not belong to the USSR before World War II, there was a tendency to restore old socio-economic ties. Former residents of Busk who have found themselves in EU countries have been contacted by the Internet center with numerous requests for local lore. This is how the international project "Visit to the Motherland of Ancestors" was born.
In 2016, a European Information Point (EIP) was created on the basis of the Internet Center within the framework of the UBA project "All About Europe" by Jean Monnet. In the process of studying European Studies, an interest in the common history was used.
About the method of "immersion in local history", how it helps to activate cognitive activities, how the common past can be found answers to contemporary questions, find out at the workshop if this report is included in his schedule. The author has experience in participating in similar forums. The material will be illustrated by compelling facts in photo videos and media publications.
In particular, you will see how PEI at the Busk Library is opened by EU citizen Tadeusz Zwen, what the corridor looks like in the future, how the community around the Swedish world of Baden Palace becomes more active, how a fund founded 400 years ago by the Busk community works for EU integration.  

Переклад на українську мову читайте нижче


Про використання краєзнавчих розвідок у процесі викладання Європейських студій (досвід LEAP- Інтернет-центру і пункту Європейської інформації Буської ЦРБ імені Івана Котляревського)
Діючи в рамках проектів «Організація доступу бібліотек до мережі Інтернет» ( Фонд Сороса, 1998-2000рр.) та   «Інтернет  для читачів публічних бібліотек (LEAP)» (Посольства США в Україні,2001-2010рр.), Інтернет-центр Буської бібліотеки допоміг місцевій громаді швидко інтегруватись у відкрите суспільство і добився  істотних результатів у викладанні американістики.
У середині 2000 років, після приєднання низки країн Східної Європи до ЄС в прикордонних з ЄС регіонах України, які до Другої Світової війни не належали СРСР, проявилась тенденція до відновлення старих соціально-економічних зв’язків.  До Інтернет-центру з численними запитами краєзнавчого характеру звертались  колишні мешканці Буська, які опинились у країнах ЄС. Так виник міжнародний проект «Візит на батьківщину предків».
 У 2016 році на базі Інтернет-центру в рамках проекту УБА «Все про Європу» за програмою ЄС Жан Моне створено пункт Європейської інформації (ПЄІ). У процесі вивчення Європейських Студій  був використаний інтерес до спільної  історії.
Про методику «занурення у локальну історію», як вона допомагає активізувати пізнавальну діяльність, про те, як  у спільному минулому можна знайти відповіді на сучасні питання, дізнаєтесь на воркшопі, якщо ця доповідь буде допущена в його розклад.  Автор має досвід участі в подібних форумах тут   Матеріал буде проілюстровано переконливими фактами у фото відео та публікаціях у ЗМІ.
Зокрема, ви побачите як ПЄІ у Буській бібліотеці відкриває громадянин ЄС Тадеуш Цвен, як виглядає коридор у майбутнє, як активізується громада довкола шведського світу палацу Бадені, як на інтеграцію ЄС працює фонд, 400 років тому заснований громадою Буська.

Цей захід проведено онлайн.
Отож, майбутнє за онлайн заходами.

РЕДКОЛЕГІЯ БЛОГУ

 
 

неділя, 20 вересня 2020 р.

27 BookForum у публічному просторі

 


Цьогорічний  27 BookForum відвідати в звичайному режимі неможливо, бо через пандемію він відбувається у віртуальному просторі.

А під стінами бібліотеки підключивши свій смартфон до вільної зони Wi-Fi  активні користувачі Інтернет-центру відвідують цікаві події.

 

 

Лагодич Вікторія 9-й А  та Вавринкевич Сніжана 8-й Б класи Буської ЗОШ № 2 безкоштовно підключилися до мережі "Німецький бік".

Про Львівський книжковий форум вони дізналися з блогу Інтернет-центру і зразу в онлайн


 

У минулому 2019 році  Вікторія та Сніжана у режимі онлайн відвідували першу бібліотечну онлайн-вікторину до Всесвітнього дня бібліотек.

 РЕДКОЛЕГІЯ БЛОГУ

четвер, 17 вересня 2020 р.

Бібліотечна онлайн історія до Всесвітнього дня бібліотек

Досі датою створення  Буської бібліотеки вважався 1944 рік. Підставою для цього служив наказ по Буському відділу освіти  від  30 травня 1944 року. (Див. Б.ЛитвинДві різні річниці бібліотечної системи” // „Воля народу” (Буськ) 18.06.2004 №65(1507-8) с.2 )

Врочисте відзначення 70-річчя бібліотеки відбулося 30 вересня 2014 року традиційно або у оффлайн-режимі.

У минулому 2019 році  Інтернет-центр вперше відзначив 75 - річний ювілей у режимі онлайн, провівши першу бібліотечну онлайн-вікторину до Всесвітнього дня бібліотек та успішно відзначив переможців європейськими призами .

Але час на місці не стоїть. Завдяки співпраці бібліотеки з ГО"Товариство Бужани" , а саме з його членами і  невтомними  краєзнавцями Іваном Нагорним, Володимиром Кременем, Сергієм Ульяновим та Емілем Гачкевичем у бібліотечний світ уже вдруге повернулись старі-нові книги видані  1925  року, на сторінках котрих бачимо штамп БУСЬКА  РАЙОННА   БІБЛІОТЕКА та велика кругла печатка STOWARZYSZENIE SJON "HATIKWA" W BUSKU (спілка "Га-Тіква" в Буську).

Перша дуже цікава біблографічна знахідка за 1941 рік висвітлена у попередньому дописі  КНИГА ЄДНАЄ ГРОМАДУ

В умовах карантину краєзнавець Володимир Кремінь електронною поштою надіслав на емейл бібліотеки  посилання та стару світлину за 1931-1932 рр..

Перейшовши за цим посиланням, бачимо світлину 1931-1932 років з двома жінками та сімома чоловіками, ймовірно, тогочасними бібліотекарями  Буська. Тоді, вочевидь,  професія бібліотекаря вважалася суто чоловічою.


"Культурну роботу серед євреїв Буська проводила спілка «Га-Тіква». Діяли бібліотека, читальний зал і лекційне приміщення."



Внизу вашій увазі пропонуємо найцікавіші фотофрагменти віднайденої нової-старої книги за 1925 рік. Їх відсканував і надіслав Сергій Ульянов, віднайшов Іван Нагорний в архіві Еміля Гачкевича.













Особливу подяку бібліотечний Інтернет-центр висловлює краєзнавцю-літописцю Михайлу Зозулі - фундатору онлайн-бібліотеки Буської громади, у фондах, якої опрацьовані ним численні архівні документи з історії міста та краю.


Марія Литвин, методист Буської РЦБС 

Читайте також 


 

пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

Бібліотечний досвід надання дистанційних послуг під час карантину

Про досвід надання дистанційних бібліотечних послуг під час карантину  У зв'язку із запровадженням 17 березня 2020 року в Україні карантину для протидії розповсюдженню коронавірусу,  Інтернет-центр Буської бібліотеки, з перших днів його дії перейшов на дистанційну роботу. Команда цього підрозділу бібліотеки виявилась готовою до такої ситуації, бо онлайн послуги тут надавалися і раніше, впродовж 20 останніх років в режимі 24/7.

COVID - 19 заставив піти в ізоляцію від  фізичних контактів з користувачами . З перших днів пандемії ГІЦ (Громадсько інформаційний центр), що діє при Інтернет-центрі повідомив рекомендації по організації дистанційної роботи .  Аби користувачі не втратили інтересу до читання було виставлено онлайн першу книгу про Буськ . Для  того, щоб юний читач палко любив і знав свій рідний край, працівники Інтернет-центру оцифрували видання з локальної історії. За ініціативою краєзнавця Михайла Зозулі всі вони  розміщені у ОНЛАЙН БІБЛІОТЕКА БУСЬКОЇ ГРОМАДИ   Постійно перебували в режимі онлайн-трансляцій  і проводили бібліотечні онлайн уроки. 

Брали участь у фотоконкурсах ЄС, які принесли перемогу.

  Коронавірус сприяв активній участі команди центру у вебінарах:
1. Безпека бібліотек, читачів і співробітників під час і після пандемії COVID-19

2. Пізнаємо оточення, навчаємося спілкуватись та читати за піктограмами (для дітей з аутизмом)

3. Як бібліотеки згуртовують громаду під час карантину

4.  Управління конфліктами у бібліотеках

5. Відкриття під час пандемії Covid 19: досвід Мюнхенської міської бібліотеки, Німеччина, 17.06.2020 р.

  6. Бібліотечна участь у вебінарах 13.08.2020

  

Також брали участь в онлайновій конференції:  «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19»

 

На численні прохання 5-класників Буських шкіл Інтернет-центр Буської бібліотеки виставив аудіокнигу " Пригоди Тома Сойєра" .

  У час карантину надавався доступ до всіх місцевих ЗМІ

 Організовувалось  ОНЛАЙН ЧИТАННЯ У ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ

 

Відбувалися презентація передачі @TV GŁUBCZYCE про нову книгу,

  та  Онлайн спогади про оффлайн заходи до Чорнобильської катастрофи

 

 Пропагувалися бібліотечні онлайн загадки та надавалися віртуально краєзнавчі бібліотечні довідки

 Під час пом'якшення карантину фонд бібліотеки поповнився новими світлинами.

Отож, поняття бібліотека через пандемію суттєво змінилося. Сьогодні вона всюди і переходить в режим онлайн-трансляцій. Бібліотека іде в народ й запрошує брати участь у BookForum  «Ніч поезії та музики non-stop». Дійство триватиме 19 вересня 2020 р., з 21:00 в онлайн-трансляції на сайті bookforum.ua. Співорганізатор Ночі – музичний фестиваль Respublica FEST.

Активна користувачка Інтернет-центру Настя Гачкевич, англійською мовою доносить до свідомості кожного жителя планети, що тільки збудувавши мости порозуміння між народами та націями - можна спільно здолати будь-яку пандемію



 

                            РЕДКОЛЕГІЯ БЛОГУ



четвер, 3 вересня 2020 р.

Фонд бібліотеки поповнився новими світлинами

 У гарячі серпневі дні, під час пом'якшення карантину, до Інтернет-центру Буської бібліотеки завітав науковий співробітник Інституту Кібернетики ім.В.М. Глушкова Володимир Іванович Отенко. 

 

 Ним та його рідним братом донині гордиться Буська ЗОШ № 1 

Представник славної лікарської родини подарував скан-копії негативів кількох унікальних світлин 

 

 

 Кадри високої якості з сімейного архіву Отенків скановані з плівки, свідчать про те, що благоустрій нашого міста тривав завжди

 

Фотовкраплення п'ятдесятирічної давності у відеосюжеті про сьогодення Буського парку 

 

 

Наш гість передав також колекцію старих світлин будівництва Буської лікарні.

 

 

 

Бібліотечний Інтернет- центр впродовж 14 років веде 2 краєзнавчі сайти ВИДАТНІ ЛЮДИ БУЗЕЧЧИНИ та  Архітектурні пам'ятки Надбужжя  на яких є безліч фотографій різних періодів існування Буська, але там бракує саме фотографій радянського періоду. Адже це одна з сторінок нащої історії, якої неможливо викреслити з життя Буська. Ми щиро вдячні В.І.Отенку за надані фотоматеріали й надіємось на подальшу співпрацю.

 

РЕДКОЛЕГІЯ БЛОГУ

 

P.S.

Радянський період життєдіяльності Буська. Фотофакти та інші документи