неділя, 29 січня 2023 р.

Про відомого буського фотографа. Спогади старшого сина Казимира Круковського

 
Fotograf Marian Krukowski

Про відомого буського фотографа. Спогади старшого сина Казимира Круковського Marian  Krukowski

     W opracowaniach na temat Buska nie ma informacji kto zajmował się dokumentowaniem bieżących wydarzeń. Wymienia się bardzo wielu rzemieślników zapominając o fotografach. Istnieje wiele fotografii z lat trzydziestych i wcześniejszych, ale nie wiadomo kto je wykonywał. Z początków XX wieku znamy z imienia i nazwiska ponad 50 fotografów we Lwowie.

      A w Busku…

      Można jedynie spotkać informację o L. Hauslingerze, który mieszkał za kościołem. Na Niemieckim Boku fotografią zajmowała się rodzina Angielskich.

      W latach 1942-1944 ludzi i historię Buska uwieczniał na fotografiach Marian KRUKOWSKI. Dowodem tego są imienne pieczątki na rewersach zachowanych zdjęć (na przykład z pogrzebu M.Strutyńskiego w roku 1943).

 

 Pogrzeb Strutyńskiego. Foto Mariana Krukowskiego

 

 Rewers foto 1

 

 Rewers 2